PedicureGezocht.nl . PedicureGezocht
pedicure vinden en pedicure zoeken.

Zoek hier de pedicure die bij u en uw voetprobleem past!

Daar loopt u mee weg

Privacy Statement / Wet AVG

De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven. Per 25 mei 2018 treedt deze nieuwe wet in werking de AVG, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Omdat u persoonsgegevens met Pedicuregezocht.nl deelt, informeren wij u in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Pedicuregezocht.nl bewaart en gebruikt uitsluitend de persoons-gegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan pedicuregezocht.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Pedicuregezocht.nl voor het uitvoeren van een overeenkomst en facturering. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor uw facturatie als u zich registreert op deze website/ zoekmachine Pedicuregezocht.nl / en gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld via het contactformulier op de website.
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (telefonische contact is niet mogelijk)
– Bankrekeningnummer (alleen bij een automatische incasso)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Pedicuregezocht.nl  vraagt nooit om, of gebruikt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. 

Met welk doel verwerkt Pedicuregezocht.nl uw persoonsgegevens?  

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.
– Uw betaling, bij een automatische incasso,  af te kunnen handelen.
– Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

Hoe langt bewaart Pedicuregezocht.nl uw persoonsgegevens? 

Pedicuregezocht.nl  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard totdat u de registratie beëindigd. Uw persoonsgegevens worden hierna per direct automatisch verwijderd. Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan  derden

Zonder uw toestemming, verstrekt Pedicuregezocht.nl  uw persoons-gegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om uw persoons-gegevens te verstrekken aan deze derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar sturen naar info@pedicuregezocht.nl


U dient u bij zo’n verzoek te identificeren, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Om die reden vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Pedicure.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Data en datacentra
Pedicuregezocht.nl heeft haar data ondergebracht bij een gerenommeerd datacentra. Deze datacentra zijn ISO 27001 gecertificeerd. Daarmee voldoen ze aan de hoogste beveiligingseisen. 
Alle servers zijn uitgerust met een firewall, anti-virus en anti-spam filters. Endpoints van de applicaties zijn beveiligd met OAuth 2.0. Maandelijks wordt er een server onderhoud uitgevoerd om alle beveiligingen up-to-date te houden.

Met personen van Pedicuregezocht.nl die uw persoonsgegevens verwerken in de administratie / boekhouding is een geheimhoudings-overeenkomst gesloten.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@pedicuregezocht.nl

Cookies / Privacy Logs / Klacht

Pedicuregezocht.nl maakt gebruik van Google Analytics, diensten van Google Inc. (Google). Pedicuregezocht.nl kan informatie over het gebruik van deze websites verzamelen en analyseren, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie (inclusief uw IP-adres). Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via Pedicuregezocht.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Pedicuregezocht.nl op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoons-gegevens door Pedicuregezocht.nl, dan geeft de AVG u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij hebben onze privacyverklaring op 15 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.

Pedicuregezocht.nl
Grotestraat 79-29
7443 BC Nijverdal
KVK Enschede: 06049581
BTW Nr: 070988432B02© PEDICUREGEZOCHT.NL