PedicureGezocht.nl . PedicureGezocht
pedicure vinden en pedicure zoeken.

HET DIABETES VOETENTEAM

Het diabetes voetenteam is een multidisciplinair team dat in een aantal ziekenhuizen in Nederland werkzaam is. Een diabetes voetenteam kan bestaan uit een:
-   diabeetverpleegkundige
-   podotherapeut
-   internist / diabetoloog
-   (vaat)chirurg
-   orthopedisch chirurg
-   dermatoloog
-   revalidatiearts
-   gipsverbandmeester
-   diëtist
-   medisch pedicure
-   maatschappelijk werker (thuis- en nazorg)

De meeste ziekenhuizen bezitten een diabetisch voetenteam of voetenpoli waaraan voornoemde personen zijn verbonden. Zij zijn allen werkzaam om voetproblemen door neuropathie en/of vaatproblemen bij diabetes te voorkomen en/of te behandelen.

WAT KAN OF WAT DOET EEN PEDICURE OF VOETZORGVERLENER?

Taak van de pedicure bij de behandeling van diabetespatiënten is het geven van specifieke adviezen met betrekking tot suikerziekte. Het voorkomen van huidbeschadiging en infectie, hygiënisch werken, extra grote aandacht bij arteriosclerose en hypertensie/hoge bloeddruk.
Verder is tijdige herkenning van de risicovoet van groot belang. Dit kan bijvoorbeeld door screening. Elke patiënt met diabetes mellitus bezit geen risicovoet en er kan door de als pedicure nazorg verleend worden. 

De doorverwijzing, voetzorg en behandeling is gebaseerd op preventie! Het tijdig ontdekken van een risicovoet en het voorkomen hiervan!

U zoekt een medisch pedicure of voetzorgverlener bij u in de buurt die bij een voetenteam is aangesloten? U kunt deze pedicure zoeken en vinden op www.pedicuregezocht.nl