PedicureGezocht.nl . PedicureGezocht
pedicure vinden en pedicure zoeken.

Kwaliteitsnormen - Kwaliteitsregister pedicure - Voetzorgverleners

De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en keten-partners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicureberoep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisaties Stipezo, NMMV en Provoet. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem. Momenteel (2016) kennen wij het KRP/ProCert, RPV/Stipezo en NMMV/Medische voet.


Zoek of vind uw pedicure of voetzorgverlener die is ingeschreven in een kwaliteitsregister op www.pedicuregezocht.nl