PedicureGezocht.nl . PedicureGezocht
pedicure vinden en pedicure zoeken.

LIKDOORNS/CLAVUS
Een likdoorn is een vaak pijnlijke naar binnen groeiende eeltplek op een klein gebied van de huid. Het evenwicht tussen aanmaak en afschilfering van de huid onder invloed van te grote plaatselijke drukbelasting is verstoord en wel zodanig dat de verhoorning, zoals bij eeltvorming,
niet alleen naar buiten toe optreedt, maar als een hoornpit naar binnen wordt gedrukt. In vele gevallen ontwikkelt deze likdoornvorming zich op plaatsen waar weinig onderhuids vetweefsel aanwezig is en er vrijwel direct contact bestaat tussen de huid en het onderliggend
bot. Als die huid geïrriteerd wordt doordat het bot overmatig belast wordt, vindt zodanig versnelde eeltvorming plaats dat de eeltlaag snel te dik wordt en de opeenhoping van afgestorven cellen naar binnen plaatsvindt. Dit gebeurt in de vorm van een pit die als een punt,
die vanuit het midden groeit, op onderliggende weefsels gaat drukken en pijn veroorzaakt. De likdoorn drukt dwars door de lederhuid heen. Hoe dichter de pit naar het beenvlies wordt gedrukt des te groter wordt de pijn, omdat zich daar veel bloedvaten en zenuwen bevinden.
Het lichaam heeft tegen deze hoge druk een natuurlijk afweermiddel. Tussen beenvlies en likdoorn ontstaat een slijmbeursje gevuld met lymfevocht. Dit ervaart het lichaam als een soort ontsteking. Als de likdoorn niet wordt verwijderd en de patiënt de pijn negeert, dan
komt het afweerapparaat van het lichaam in actie en bindt het de strijd met de vreemde indringer aan. De slijmbeurs ontsteekt en de kans is groot dat de likdoorn eruit zweert. Er zijn verschillende verschijningsvormen en plaatsen waar de likdoorn zich kan bevinden: op de tenen, tussen de tenen, onder de voet, onder de nagel, overal waar zich druk en tegendruk bevindt.

Ga bij pijn tijdig naar de pedicure en zoek uw pedicure bij u in de buurt op www.pedicuregezocht.nl

  De likdoorn.