PedicureGezocht.nl . PedicureGezocht
pedicure vinden en pedicure zoeken.

DE MEDISCH PEDICURE


De medisch pedicure houdt, evenals de pedicure, zich bezig met de behandeling van de voeten van cliënten. Zij stelt haar cliënt centraal en reageert oplossingsgericht op de wensen, vragen en klachten van de cliënt. Zij werkt ook zoals de pedicure op basis van een behandelplan. De medisch pedicure is integer en stelt zich dienstverlenend op. Zij behandelt en  herkent risicovolle situaties aan risicovoeten en neemt adequate maatregelen om complicaties te voorkomen. Zij beschikt over een grote mate van zelfstandigheid, maar kent de grenzen van haar vakdeskundigheid. Ze is kwaliteitsbewust en werkt volgens de regels op het gebied van hygiëne, Arbo en milieu. Veel medisch pedicures hebben een eigen onderneming. Het merendeel van de medisch pedicures oefent haar beroep uit als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Ze heeft haar eigen bedrijf aan huis, in een medisch centrum en/of werkt ambulant. De medisch pedicure kan in dienst zijn van een bedrijf. Mogelijke werkomgevingen zijn: een pedicurebedrijf, beautyfarm, sauna, drogist of parfumerie. De medisch pedicure kan ook werken in bijvoorbeeld een groepspraktijk, paramedisch centrum, gezondheidscentrum, diabetescentrum en/of in een multidisciplinair voetenteam in een ziekenhuis. Sommige medisch pedicures werken in loondienst in een zorginstelling.
De medisch Pedicure heeft GEEN medische opleiding, heeft geen paramedisch beroep, heeft geen beschermende titel zoals een podotherapeut en valt dus ook niet onder de WET-BIG.

U heeft probleemvoeten zoals diabetes en/of reuma? Zoek dan uw medisch pedicure of zorgverlener die ingeschreven staan in een kwaliteitsregister op www.pedicuregezocht.nl