PedicureGezocht.nl . PedicureGezocht
pedicure vinden en pedicure zoeken.

Diabetische voet / Medisch pedicure en plaats in de ketenzorg.

Het takenpakket van de medisch pedicure of voetzorgverleners hebben  een plaats in de ketenzorg en draagt bij aan de multidisciplinaire aanpak van voetproblemen bij personen met diabetes mellitus of overige risicovoeten.
De medisch pedicure/voetzorgverlener werkt niet alleen verzorgend, maar ook preventief door het geven van voorlichting over voetverzorging. Het spreekt vanzelf dat, naast adviezen die specifiek gelden voor diabetici, aandacht wordt geschonken aan de basisprincipes van een goede voetverzorging, die voor iedereen geldt. Diabetescomplicaties die het eerst aan de voeten optreden kunnen worden voorkomen als er bepaalde voorzorgen in acht worden genomen. Allereerst zal men er op toezien dat de regulatie van de bloedglucosespiegel goed is, zodat angiopathie en neuropathie worden tegengegaan.  Verder moet men alles vermijden wat de voeten kan beschadigen of overbelasten.


Bovendien moet de diabeet overgewicht vermijden en voldoende aan lichaamsbeweging doen. Gezonde voeten moeten in goede conditie blijven. Aan de andere kant moet worden getracht reeds ontstane nagel- en huidafwijkingen of deformaties aan de voet te herstellen of, indien verbetering niet meer mogelijk is, er voor te zorgen dat de klachten tot een minimum beperkt blijven. Dit laatste eventueel in samenwerking met andere disciplines.

U zoekt een professionele pedicure of voetzorgverlener die u verder kan helpen? Deze kunt u vinden op www.pedicuregezocht.nlDe ketenzorg / zorgketen.

De ketenzorg is het samenhangend geheel van zorginspanningen die door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie (veelal de huisarts) wordt geleverd, waarbij het cliëntproces centraal staat en waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met diens omgeving. Er wordt een sluitende keten gevormd van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroeg opsporen en zelfmanagement. De zorgketen is bedoeld om aan te geven dat de verschillende zorgverleners als schakels in een ketting samen (gaan) werken waarbij het belang van de chronisch zieke patiënt (zoals bij diabetes) voorop staat.


Zoek uw voetzorgverlener / pedicure bij u in de buurt op www.pedicuregezocht.nl