PedicureGezocht.nl . PedicureGezocht
pedicure vinden en pedicure zoeken.

De podotherapeut / Podologische zolen
Een podotherapeut behandelt patiënten met voetklachten of met klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten. Overigens komt de patiënt, na doorverwijzing door een huisarts, specialist of medisch pedicure, altijd bij de podotherapeut terecht. In bepaalde gevallen kunnen orthopedische ingrepen uitgesteld worden of zelfs helemaal niet nodig zijn. De podotherapeut zorgt ervoor dat de functie van de voet(en) behouden en bij voorkeur verbeterd wordt. De podotherapeutische zolen zijn er op de eerste plaats om voetklachten te voorkomen. De podotherapeut gebruikt ze ook voor het corrigeren van standafwijkingen aan de benen, voeten en/of tenen.
In Nederland is podotherapie sinds 1982 een wettelijk erkend paramedisch beroep. De naam podotherapeut mag alleen worden gevoerd door iemand die een HBO-opleiding podotherapie heeft afgerond. De hbo-opleiding tot podotherapeut worden gegeven aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven, Amsterdam en Enschede.
De podotherapeut
Podotherapeuten kunnen zich aansluiten bij het Kwaliteitsregister Paramedici. In dit register zijn 9 beroepsgroepen vertegenwoordigd die allemaal onder de term paramedici vallen: beroepsbeoefenaars die wel medische behandelingen doen, maar geen arts of tandarts zijn waarbij de opleidingseisen voldoet van de Wet BIG. Paramedici kunnen zich niet in het BIG-register registreren maar hebben wel een beschermde opleidingstitel.


U zoekt een professionele pedicure of voetzorgverlener die u verder kan helpen? Deze kunt u vinden op www.pedicuregezocht.nl